SYLWETKI WYKŁADOWCÓW

Magdalena Chmielarz

lekarz weterynarii, koci behawiorysta

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – studia ukończyła w 2010 roku. Po studiach rozpoczęła pracę w specjalistycznej całodobowej klinice weterynaryjnej, gdzie niejednokrotnie z wielkim poświęceniem ratowała kocie życie.

W 2013 roku ukończyła roczne studia podyplomowe „Kot: zachowania prawidłowe i zaburzenia behawioralne” – specjalistyczny kurs poświęcony psychologii oraz modyfikacji zachowania kotów.

Uczestniczy w seminariach i szkoleniach stale doskonaląc swój warsztat i podnosząc kwalifikacje zarówno w zakresie medycyny weterynaryjnej, jak i problemów dotyczących zachowania u kotów. Regularnie przegląda literaturę specjalistyczną polskich i zagranicznych autorów będąc dzięki temu na bieżąco z rzetelną i najnowszą wiedzą dotyczącą kota domowego.

Obecnie w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych psów i kotów.

Współzałożycielka Przychodni Weterynaryjnej Nasza powstałej 2 lata temu w Krakowie. W przychodni oprócz standardowej pracy lekarza weterynarii kładzie się duży nacisk na zapobieganie problemom behawioralnym już od wczesnych miesięcy życia a także edukuje opiekunów zwierząt.

Prowadziła wykłady dotyczące tematyki kotów z zakresu żywienia, pierwszej pomocy oraz warsztaty dotyczące urozmaicania środowiska kotów żyjących w domu.

Prywatnie opiekunka Kiry - 10 letniej kotki rasy europejskiej oraz adoptowanego niedawno ze schroniska 17 letniego Bambika.