"Ludzi można z grubsza podzielić na dwie kategorie: miłośników kotów i osoby poszkodowane przez los”
Oskar Wilde

Kurs Kociego Behawiorysty

Dla kogo?

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką kociej psychiki, a szczególnie pracy z kotami problemowymi zapraszamy do udziału w rocznym kursie przygotowującym wszechstronnie do pracy w zawodzie kociego behawiorysty.

Więcej

Interdyscyplinarny charakter

Kurs ma charakter kompleksowy i interdyscyplinarny. Swoim zakresem obejmuje zagadnienia z zakresu weterynarii, zoologii, etologii i psychologii. Co ważne, poza wiedzą teoretyczną przekazywaną uczestnikom podczas kursu, organizatorzy planują położyć szczególny nacisk na praktyczny aspekt wykorzystania zdobywanych informacji.

Więcej

Organizatorzy

Organizatorkami i wykładowcami kursu są trzy praktykujące na co dzień kocie behawiorystki – Magdalena Chmielarz, Katarzyna Ganszczyk-Rawska i Joanna Ciarkowska. Łączy je miłość do kotów oraz pasja do zdobywania wiedzy i dzielenia się nią z innymi.

Więcej